P2Endure

Plug-and-Play product- en procesinnovatie voor grootschalige renovatie op energie-efficiënte wijze

P2Endure bevordert innovatieve oplossingen voor vernieuwing gebaseerd op geprefabriceerde Plug-and-Play-systemen in combinatie met on-site robot 3D-printing en Building Information Modeling (BIM). De oplossingen worden gedemonstreerd en geverifieerd in tien concrete projecten in vier geo-clusters in Europa.
Vanuit recente, EU-gefinancierde onderzoeksprojecten is een groot aantal innovatieve oplossingen voor grootschalige renovatie beschikbaar. Momenteel is het belangrijk om de status van implementatie van deze oplossingen te verbeteren door middel van innovatieve combinaties, processen en ondersteunende ICT-hulpmiddelen. P2Endure zal de belangrijkste barrière voor grootschalige implementatie van innovatieve oplossingen wegnemen: de afwezigheid van gedegen empirisch bewijs dat dergelijke innovatieve oplossingen voldoen aan de verwachte prestaties, zowel energetisch als financieel. P2Endure zal werken aan verbetering van de supply-chain-infrastructuur voor grootschalige commerciële implementatie en opschaling van prefab oplossingen voor grootschalige renovatie.​
P2Endure biedt voor grootschalige renovatie innovatieve, evidence-based,​ oplossingen, die van toepassing zijn voor een breed scala aan gebouwtypologieën: openbare gebouwen, woongebouwen en transformatie projecten van publieke en historische gebouwen naar woningen.

Twitter: @P2ENDURE_EU


Neem contact op met voor meer informatie.

Bel 015 750 25 20 of e-mail .