BIM Speed

Het project gaat over ontwikkeling en toepassing van BIM voor renovatieprojecten in de woningbouw

Het grootste deel van de bestaande woongebouwen heeft de leeftijd voor renovatie bereikt: 90% van de totale voorraad werd vóór 1990 gebouwd en meer dan 75% van de totale vloeroppervlakte van de bestaande voorraad kan worden toegeschreven aan woongebouwen.

Bovendien wordt de maatschappij zich steeds bewuster van de negatieve milieu-impact van onze leefomgeving. In deze combinatie ligt een enorme uitdaging; hoe kunnen we de prestaties van onze gebouwenvoorraad op een dergelijke schaal verbeteren?
Het Horizon2020-project BIM SPEED wil deze uitdaging aangaan door een combinatie van methoden en hulpmiddelen te ontwikkelen met als kern één centrale informatiebron: het Building Information Model (BIM), een digitale representatie van een gebouw. Dit model zal de katalysator zijn voor een slimmere, efficiëntere methode van grondige renovatie voor de woningbouwsector.

​Website: www.bim-speed.eu
Twitter: @BIM_SPEED_EU

Neem contact op met voor meer informatie.

Bel 015 750 25 20 of e-mail .