RE GREX

Volledige controle over uw grondexploitatie

In grondexploitaties gaan grote bedragen om. Goede sturing en controle zijn essentieel om de grondexploitatie efficiënt en transparant te bewaken. Actueel inzicht in de stand van zaken op project- en portfolioniveau is essentieel voor een gezond grondbedrijf.
RE GREX is uniek in de integratie van begroten, bewaken, actualiseren en herzien van de exploitaties. Door de software te koppelen aan het financiële systeem van uw organisatie kunt u op ieder gewenst moment uw grondexploitaties inzien en een actuele stand van zaken rapporteren.
Uitgebreide en flexibele rapportagemogelijkheden ondersteunen de periodieke verslaglegging (maandrapporten, kwartaalverslagen, jaaroverzicht) van (deel)projectexploitaties en de totale portfolio.
Kom eenvoudig in control en voorkom onnodige risico's.

Neem contact op met voor meer informatie.

Bel 015 750 25 20 of e-mail .