RE DMS

Document Management System

In de praktijk zien we dat er veelal onvoldoende aandacht aan informatiemanagement wordt besteed. Informatie is altijd snel nodig, maar er is onvoldoende aandacht en ruimte om het beheer goed en adequaat op te bouwen. Er is onvoldoende tijd gereserveerd om het informatiesysteem gestructureerd neer te zetten en structureel up-to-date te houden. Er is gebrek aan duidelijke vastlegging wie waar verantwoordelijk voor is en wie wat mag inzien.
De bruikbaarheid van vastgoedgegevens en -informatie is doorslaggevend voor een goede invulling van de informatiebehoefte. De mate van bruikbaarheid van de (vastgoed)gegevens en -informatie, wordt bepaald door of de gegevens en informatie nuttig, compleet, correct, uniform en transparant zijn.

Een Document Management Systeem (DMS) geïntegreerd in de RE Suite biedt jouw organisatie de mogelijkheden voor het registeren, beheren, beveiligen en ontsluiten van je vastgoedinformatie. De documenten kunnen eenvoudig gekoppeld worden aan planningen, vergunning aanvragen etc. De mogelijkheden zoals bekend vanuit Sharepoint kunnen hiermee in de RE Suite gebruikt worden. Op kantoor of ter plaatse via de tablet.

Neem contact op met voor meer informatie.

Bel 015 750 25 20 of e-mail .