RE Brandscan

Brandveiligheid | Inspectie | Toetsing | Plan van Aanpak

De brandveiligheid van veel bestaande woningen en gebouwen voldoet vaak niet aan de wettelijke eisen. Grote branden laten de gevaren zien. De vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) signaleert tekortkomingen op grote schaal. Dit beeld wordt bevestigd door brandscans die DEMO Consultants heeft uitgevoerd bij een aantal woningbouwcorporaties en andere gebouwbeheerders. Dat onderzoek toont aan dat veel gebouwen al vanaf de oplevering niet voldeden aan de bouwregelgeving.
De brandscan is ontwikkeld als inspectietool voor de systematische beoordeling van bestaande gebouwen op brandveiligheid. Het toetsingskader is de vigerende regelgeving. Het instrument maakt weging naar zwaarte van geconstateerde tekortkomingen mogelijk, evenals prioritering en standaardisatie van brandveiligheidsmaatregelen.

RE Brandscan bestaat uit inspectielijsten met wettelijke eisen volgens het Bouwbesluit, een korte toelichting en een wegingsmodel, zodat een veiligheidswaardering kan worden gegeven op basis van geregistreerde tekortkomingen van een gebouw.

De brandscan heeft een module om ter plaatse eenvoudig via een tablet een opname uit te voeren, die weer is gekoppeld aan een rapportagemodule. De rapportage van RE Brandscan bestaat uit de ingevulde bevindingen inclusief foto’s en het resultaat in de vorm van categorieën van tekortkomingen met aanbevelingen en geraamde herstelkosten. De inspectielijsten worden gevuld op basis van bestaande documenten en tekeningen, aangevuld met visuele inspecties en onderzoek met de endoscoop ter plaatse (of uitsluitend door inspecties als documentatie ontbreekt). De Brandscan kent een volledige integratie met RE Dashboard.

Neem contact op met voor meer informatie.

Bel 015 750 25 20 of e-mail .