Roya
Senior Onderzoeker
Roya werkt als senior onderzoeker bij DEMO. Roya heeft een master in architectuur en PhD in Urban Studies & Spatial Planning met een focus op duurzame steden. Zij heeft veel ervaring met toegepast en wetenschappelijk onderzoek in multidisciplinaire projecten en teams en met het ontwikkelen van de zakelijke kansen die voortvloeien uit onderzoeksprojecten. Ze was senior onderzoeker en docent aan de Hanzehogeschool Groningen en is houder van het Nederlandse universitaire onderwijskwaliteitscertificaat. Daarnaast is ze betrokken geweest bij het uitvoeren van diverse regionale / Europese projecten bij de Hanze en heeft ze verschillende onderzoeksprojecten geleid en bijgedragen aan het schrijven van verschillende onderzoeksvoorstellen. Roya heeft onder meer onderzoek gedaan naar de relatie tussen omgevingsfactoren, energietransitie en de gezondheid en het welzijn van mensen. Ze heeft veel ervaring met het analyseren van big data. Daarnaast is Roya nog betrokken geweest bij enkele haalbaarheidsstudies, waaronder de evaluatie van nieuwe concepten voor duurzame en energieneutrale gebouwen. Ze is lid van het European Place Making Network en expert in inclusieve stedelijke ruimtes die klimaatverandering bestrijden. Bij DEMO is ze betrokken bij het coördineren van P2Endure (H2020-project), als senior onderzoeker in D^2EPC (H2020-project), en het schrijven van voorstellen voor H2020-oproepen.

Neem contact op met voor meer informatie.

Bel 015 750 25 20 of e-mail .