BIM basis ILS versie 2
De volgende stap in eenduidig samenwerken
In 2016 maakten een klein aantal partijen uit de bouw basisafspraken over het uitwisselen van informatie en de structuur van BIM-modellen. Het doel: eenduidig samenwerken en daarmee tijd en geld besparen. Dit resulteerde in de BIM basis ILS. Op basis van voortschrijdend inzicht is inmiddels een herziene versie gemaakt.
Persbericht:

IEDEREEN PROFITEERT
2 oktober 2020 – Een mooie stap voor BIMmend Nederland, want versie 2 van de BIM basis ILS is een feit.  Deze nieuwe versie is op alle fronten aangescherpt én uitgebreid met belangrijke onderdelen Hiermee wordt de BIM basis ILS nog breder toepasbaar en dient het als een goede basis voor elk project. Naast de aangepaste infographic is er een totaal vernieuwde website met betere, stap-voor-stap-toelichting en daarmee nog minder ruimte voor ruis. Het motto blijft: hoe meer ondernemingen en instellingen in de bouwsector volgens deze structuur samenwerken, hoe groter de voordelen voor ons allemaal.

VOOR EN DOOR GEBRUIKERS


Sinds de lancering van de eerste versie van de BIM basis ILS groeit het gebruik enorm. Hiermee groeide ook de kennis over hoe de BIM basis ILS wordt toegepast. Met deze inzichten ging de beheerorganisatie aan de slag om te onderzoeken hoe de BIM Basis ILS een nog breder publiek kan aanspreken om mee te doen. Naast de beheerorganisatie leverden een groot aantal gebruikers een grote bijdrage aan de nieuwe versie.  De input werd verzameld in gebruikersbijeenkomsten, reviewrondes en met de inzet van verschillende experts. Met de BIM basis ILS versie 2 gaat de BIM basis ILS-beweging een nieuwe fase in: eentje waarin eenduidig samenwerken voor een nóg breder publiek mogelijk is.


Op de website van BIM Loket  staat alle informatie om direct met de nieuwe versie aan de slag te kunnen. Eenduidig samenwerken heeft de toekomst!


Wij, als DEMO Consultants, hebben als lid van de commissie onze bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze nieuwe versie van BIM basis ILS. Heb je vragen deze standaarden of over de toepassing van BIM in het algemeen, neem dan gerust contact op.

 


Neem contact op met voor meer informatie.

Bel 015 750 25 20 of e-mail .