Gezondheidszorg

Gebouwmanagement

DEMO Consultants ondersteunt de opdrachtgever met adviezen en software op het gebied van exploitatiemodellen, huisvestingsplannen, energiebeheer en onderhoudsplanning.
De gezondheidszorg is continue in beweging. De verantwoordelijkheid voor de exploitatie ligt tegenwoordig bij de instelling zelf. Dit is positief omdat er meer zeggenschap is en de huidige grondwaarde dikwijls een aanzienlijk vermogen vertegenwoordigt. Maar het geeft uiteraard ook zorg en risico’s. Ondoelmatig beheer leidt al snel tot budgettekorten en functioneel en bouwtechnische slechte gebouwen. Daarbij komt dat de eisen steeds toenemen. Patiënten en bezoekers vragen om rust, privacy, ruimte en faciliteiten. Gewijzigde organisatiestructuren, een meer bedrijfsmatige aanpak, stijgende ARBO-normen en de voortdurende ontwikkeling van de medische technologie vragen om continue aanpassingen van de huisvesting.​

Neem contact op met voor meer informatie.

Bel 015 750 25 20 of e-mail .