NL        

Onderwijsinstellingen

 

Leerlingen en studenten hebben recht op een veilige en inspirerende omgeving; een plek waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen en waar studenten en leerlingen zich geborgen weten, onafhankelijk van levensbeschouwing of etnische afkomst. Hierbij zijn zaken als kwaliteit, integraal werken, professionaliteit, ondernemerschap, betrokkenheid en open communicatie sleutelbegrippen in het moderne schoolmanagement.

 

Ongeveer 15% van de vergoeding van scholen wordt besteed aan materiële voorzieningen voor inventaris, onderhoud, verbouw en nieuwbouw. Een goed huisvestingsplan, energiebeheer en een sobere en doelmatige meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) zijn voorwaarden om de schaarse middelen effectief in te zetten.

 

DEMO Consultants geeft onderwijsinstellingen advies en biedt software instrumenten voor het voeren van een goed huisvestingsbeleid waarbij de eigen tijdsinspanning en technische kennis beperkt kan blijven.

 

 

Vastgoed is onze focus

DEMO Consultants werkt voor verschillende opdrachtgevers:

overheid, bedrijfsleven,

profit en non-profit.

 

We werken met woningen en utiliteits-gebouwen.

 

Onze adviseurs zijn bouwkundige, vastgoedmanager, planeconoom of software developer.

 

We zijn dus breed bezig. Maar we hebben één focuspunt: vastgoed.

 

 

 

Download hier de leaflet

voor meer informatie over:

 

RE Suite

RE Maintenance

RE Dashboard

RE Risicomanagement

 

Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft Postbus 642 | 2600 AP Delft 015 750 25 20 info@demobv.nl
VASTGOEDINFORMATIEMANAGEMENT