NL        
U bent hier > Home > Nieuwsitems archief  > Brandveiligheid zorginstellingen zorgelijk

Brandveiligheid zorginstellingen zorgelijk

 

De bouwkundige brandveiligheid van veel zorginstellingen schiet tekort. Uit een recent onderzoek van de gezamenlijke Rijksinspecties blijkt dat er bij 30% van de zorginstellingen sprake is van ernstige gebreken, die direct ingrijpen nodig maken. Het gaat vooral om onvoldoende brand- en rookcompartimentering, wat bij een brand kan leiden tot een snelle verspreiding van rook en vuur.

Ook in 2003 en 2007 is de brandveiligheid bij zorginstellingen onderzocht. Ook toen was de conclusie dat de brandveiligheid bij zorginstellingen vaak te wensen over laat. De inspecties uit 2011 laten zien dat er weinig of geen verbetering is.

 

Een positieve constatering is dat de gebruiksvoorschriften redelijk goed worden nageleefd, waarschijnlijk doordat de brandweer vooral hierop controleert. Ook is geconstateerd dat de meeste zorginstellingen beschikken over een geïmplementeerd brandveiligheidsbeleid. Dat beleid is echter onvoldoende geborgd. Er is niet voldoende aandacht voor evaluatie en bijstelling en het brandveiligheidsbewustzijn van medewerkers in de zorg schiet tekort.

 

Het onderzoek wijt de tekortkomingen vooral aan de kwaliteit van het gemeentelijk toezicht. Gemeenten controleren te weinig of niet op de bouwkundige brandveiligheid van de zorginstellingen. Vaak is het toezicht beperkt tot de naleving van de gebruiksvoorschriften. Ook de frequentie van het toezicht is bij veel gemeenten aan de lage kant. Het onderzoek heeft geleid tot de volgende aanbevelingen:

  • Het is van belang dat bestuurders van zorginstellingen meer aandacht en sturing aan brandveligheid geven.
  • Zorginstellingen moeten de bouwkundige brandveiligheid van hun gebouwen (laten) controleren. Zij zijn eerst verantwoordelijk.
  • Instellingen moeten zorgen dat 1 persoon verantwoordelijk is voor de brandveiligheid, ook bij de grotere zorginstellingen.
  • Gemeenten moeten kwalitatief en kwantitatief beter toezien op de brandveiligheid van zorginstellingen.

 

DEMO Consultants adviseert gebouwbeheerders over het verbeteren en borgen van de brandveiligheid via gebouwinspecties en beleidsadviezen. Onze gebouwinspecties leiden via een gestandaardiseerde analyse tot een prioriteitenlijst van aanbevolen maatregelen. Via het verbeteren van processen en training wordt brandveiligheid een vast onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden van uw technische medewerkers.

Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft Postbus 642 | 2600 AP Delft 015 750 25 20 info@demobv.nl
VASTGOEDINFORMATIEMANAGEMENT